Välkommen till RFSL Uppsalas hem på internet

RFSL Uppsala är den lokala avdelningen av den nationella RFSL-organisationen som kämpar för homosexuellas, bisexuellas, trans och Queer personers (HBTQ) rätt i Sverige. Vårt fokus är att stödja HBTQ-personer i Uppsala genom att erbjuda en plats och ledarskap, ram för politisk aktivism och utbildning i mångfald och  sexuell hälsa och samhällsbyggandet.


Medlemskap krävs ej för att delta eller volontera i våra aktiviteter, men registrerar dig som medlem är ett bra sätt att stödja organisationen!

 
 
 
 
 
RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights
UPPSALA
© RFSL UPPSALA 1996-2012 | Design © Adrina Media